Verplichte drone-registratie

Verplichte drone-registratie

Drones. Het is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Drones worden hobbymatig gebruikt, maar ze worden ook steeds vaker voor professionele zaken ingezet. Je kunt deze minivliegtuigjes voor van alles gebruiken, maar helaas geven ze ook problemen. De afgelopen tijd zijn er meerdere incidenten geweest waar drones bij betrokken waren. Een ongeluk kan gebeuren, maar hoe stel je iemand aansprakelijk? Vaak is de vogel al gevlogen. D66-Europarlementariër Matthijs van Miltenburg heeft een antwoord op die vraag. Verplichte drone-registratie van alle drones door middel van een chip met gegevens van de eigenaar.

Wat houdt die verplichte droneregistratie dan precies in? Je kunt het vergelijken met een kentekenbord, maar dan voor drones. Het grote voordeel van de registratie is dat er bij incidenten veel gemakkelijker iemand aansprakelijk gesteld kan worden. Bij illegale bezigheden, zoals het vliegen boven vliegvelden of schending van privacy, kan de eigenaar makkelijker gepakt worden, dankzij de chip.

Een ander voordeel van registratie is dat er bijgehouden kan worden hoeveel drones er in gebruik zijn en waar die voor ingezet worden. Door invoering van de chip kan de overheid grenzen stellen aan de hoeveelheid drones en daardoor wildgroei voorkomen.

Van Miltenburg pleitte in 2015 voor verplichte droneregistratie en het Europees Parlement heeft toen met zijn plan ingestemd. In de Europese Unie is er dus al het een en ander in gang gezet. Demissionair staatssecretaris Dijksma van infrastructuur en milieu ziet geen reden om de registratie nu al in Nederland in te voeren. In het Financiële Dagblad vertelt Dijksma dat het verplicht registreren van drones geen wezenlijke bijdrage levert aan de veiligheidsverbetering van het vliegverkeer. Wel zijn de regels aangescherpt. Drones mogen nu nog maar vijftig meter hoog vliegen, maximaal honderd meter ver en ze moeten op vijftig meter afstand blijven van mensen, bebouwing en wegen.

Dat de invoering van droneregistratie geen wezenlijke bijdrage levert aan de veiligheidsverbetering van het vliegverkeer kan zo zijn, maar dat heeft weinig te maken met de argumenten vóór de verplichtstelling en is geen reden om het niet te doen. Verder zal het aanscherpen van de regels niet helpen bij het probleem van de aansprakelijkheid. Als er een ongeluk gebeurt, zal het nog steeds heel lastig zijn om de verantwoordelijke aansprakelijk te stellen. Met de chip kunnen drones eenvoudig gevolgd worden. Zodra er een melding komt van illegale praktijken, bijvoorbeeld bij vliegvelden of schending van privacy, kan de politie eenvoudig zien om welke drone het gaat en wie de eigenaar is.

Verplichte droneregistratie van alle drones door middel van een chip met gegevens van de eigenaar, zal positieve effecten hebben op het oplossen van incidenten en zal zorgen voor meer inzicht in het gebruik. De strengere regels zullen ongetwijfeld positieve effecten hebben op het aantal ongevallen, maar de registratie zal ervoor zorgen dat, mochten er ongelukken gebeuren of illegale praktijken voorkomen, er veel gemakkelijker daders gepakt kunnen worden.

 

Tessa Gutman (526657)

woorden : 471

 

Bronnen:

Leave a Reply