Drie kernbegrippen voor een goede les

In de onderstaande link staan de drie begrippen die volgens mij belangrijk zijn in een les uitgewerkt.

3 kernbegrippen