Dramatische Verbale Expressie

In de onderstaande link staat de opdracht voor het vak Dramatische Verbale Expressie. De opdracht bestaat uit drie onderdelen. In het eerste deel vertel ik over hoe ik mezelf zie en over hoe anderen mij zien. In het tweede deel doe ik verslag over het vertellen van een verhaal in een groepje. In het derde deel vertel ik over de les waarin ik mijn presentatie van drie minuten moest doen. Ik vond Dramatische Verbale Expressie een leuk vak.

Opdracht Dramatische Verbale Expressie