Dossier werkplekleren 1

In de onderstaande link staat mijn verslag van WPL1. In dit verslag staat ook het beoordelingsformulier van mijn stagebegeleider. De definitieve beoordeling moet ik nog krijgen.

Dossier werkplekleren 1