Eindvragen excursie

1. Waar vind je dat je een positieve bijdrage hebt bijgeleverd aan de excursie? Ik vind dat ik bij het organiseren van het avondje uit eten een positieve bijdrage heb geleverd. Ik heb toen veel overlegd met zowel het restaurant als met de groep. Ik heb ervoor proberen te zorgen dat voor iedereen wat lekkers […]

Eindopdracht PPO1

In de onderstaande link staat mijn eindverslag voor PPO1. In deze opdracht worden mijn beeld van het docentschap, mijn talenten en kwaliteiten die ik in mijn lessen inzet en mijn groeimogelijkheden in het volgende jaar besproken. Eindopdracht PPO1

Dossier werkplekleren 1

In de onderstaande link staat mijn verslag van WPL1. In dit verslag staat ook het beoordelingsformulier van mijn stagebegeleider. De definitieve beoordeling moet ik nog krijgen. Dossier werkplekleren 1

Dramatische Verbale Expressie

In de onderstaande link staat de opdracht voor het vak Dramatische Verbale Expressie. De opdracht bestaat uit drie onderdelen. In het eerste deel vertel ik over hoe ik mezelf zie en over hoe anderen mij zien. In het tweede deel doe ik verslag over het vertellen van een verhaal in een groepje. In het derde […]

Bibliotheek Vakdidactiek

Als u op de onderstaande link klikt, komt u bij mijn bibliotheek van Vakdidactiek. Er staan vier artikelen in die gaan over debatteren. Ook staat er een samenvatting van Hoofdstuk 4 van Bonset. Bibliotheek vakdidactiek

Beoordeling voortgangsgesprek

In de onderstaande link staat het ingevulde beoordelingsformulier van mijn voortgangsgesprek. Beoordeling voortgangsgesprek Tijdens dit voortgangsgesprek heb ik aangegeven dat ik naar de universiteit wou. Mijn SBL’er heeft mij het advies gegeven goed te kijken naar de mogelijkheden. Ik heb dat gedaan en ik heb me daarna ook ingeschreven voor de opleiding Nederlandse Taal en […]