Eindvragen excursie

1. Waar vind je dat je een positieve bijdrage hebt bijgeleverd aan de excursie? Ik vind dat ik bij het organiseren van het avondje uit eten een positieve bijdrage heb geleverd. Ik heb toen veel overlegd met zowel het restaurant als met de groep. Ik heb ervoor proberen te zorgen dat voor iedereen wat lekkers […]

Eindopdracht PPO1

In de onderstaande link staat mijn eindverslag voor PPO1. In deze opdracht worden mijn beeld van het docentschap, mijn talenten en kwaliteiten die ik in mijn lessen inzet en mijn groeimogelijkheden in het volgende jaar besproken. Eindopdracht PPO1

Dossier werkplekleren 1

In de onderstaande link staat mijn verslag van WPL1. In dit verslag staat ook het beoordelingsformulier van mijn stagebegeleider. De definitieve beoordeling moet ik nog krijgen. Dossier werkplekleren 1

Beoordeling voortgangsgesprek

In de onderstaande link staat het ingevulde beoordelingsformulier van mijn voortgangsgesprek. Beoordeling voortgangsgesprek Tijdens dit voortgangsgesprek heb ik aangegeven dat ik naar de universiteit wou. Mijn SBL’er heeft mij het advies gegeven goed te kijken naar de mogelijkheden. Ik heb dat gedaan en ik heb me daarna ook ingeschreven voor de opleiding Nederlandse Taal en […]

Voorbereiding voortgangsgesprek

Als u op de link klikt komt u bij mijn voorbereiding voor het voortgangsgesprek. Ik heb in de twee andere links feedbackformulieren staan. Op mijn site, bij PPO1, staat mijn cv, een actuele cijferlijst en mijn persoonlijke opdracht. Voorbereiding voortgangsgesprek Feedbackformulieren: Feedback van Stefan Feedback van René

Persoonlijke opdracht

Persoonlijke opdracht Al vanaf de tweede klas op het voortgezet onderwijs weet ik dat ik docent wil worden. Ik had in de tweede klas een aantal geweldige leraren die voor mij echt een voorbeeld zijn geweest. Als ik over de toekomst na moest denken, zag ik mezelf altijd voor een klas staan. De ene keer […]

Nulmeting

In het filmpje staat mijn nulmeting. De nulmeting was een van onze eerste opdrachten voor PPO1. We moesten een filmpje maken waarin je vertelde wie je bent, waar je vandaan komt, op welke school je hebt gezeten en waarom je docent wil worden.